Levenstevredenheid op Prinsjesdag?

Levenstevredenheid op Prinsjesdag?

Prinsjesdag. Een dag met cijfers. Cijfer over hoe goed het met Nederland gaat. Hoeveel gaan wij er op vooruit? Wie gaan er op vooruit? Wie betaalt de rekening? Cijfers, tabellen, scores, overzichten, analyses. Het komt de hele dag veelvuldig voorbij in de media. Nederland als organisatie: jaarlijks de balans opmaken en iedereen overstelpen met cijfers en analyses. Om de volgende dag vervolgens weer door te gaan waar we gebleven waren.

 

Gelukkig wordt op Prinsjesdag elke twee jaar ook ‘De Sociale Staat van Nederland’ gepresenteerd. Onderzoeksresultaten van het Sociaal en Cultureel Planbureau helpen dan om vanuit een ander perspectief naar Nederland te kijken. De Sociale staat van Nederland beschrijft de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Dat gaat bijvoorbeeld over zogenaamde ‘levenstevredenheid’ (wow!). En wat blijkt uit dit onderzoek? Nederlanders zijn best tevreden. Wij geven onszelf een 7,4 als het gaat om levenstevredenheid. De levenstevredenheid wordt voor een groot deel beïnvloed door de mate waarin we in staat zijn regie te nemen over ons leven. Mensen die veel regie over hun leven ervaren, geven zichzelf gemiddeld een 8,4. Dat keldert naar een 5,4, zodra die zelfregie er (om wat voor reden dan ook) niet is.

 

Nederland als organisatie. In Nederland leven we samen, in een organisatie werken we samen. Daar waar we samenwerken blijkt behoefte aan autonomie. Medewerkerstevredenheidsonderzoeken laten hetzelfde zien als het Sociaal en Cultureel Planbureau: de tevredenheid neemt toe naarmate de medewerkers meer aan het stuur zitten. Zij hebben meer energie en halen betere resultaten.
Zelf aan het stuur zitten. De regie pakken. Het heft in eigen houden nemen. In je kracht staan. WadWerkt heeft gekozen voor ‘persoonlijk leiderschap’. Er zijn veel woorden voor te vinden. Soms zelfs jeukwoorden. Tegelijkertijd begrijpen wij allemaal wat er mee wordt bedoeld.

 

En we ervaren de gevolgen als de regie ontbreekt. Met tegenzin naar het werk gaan, slecht slapen, kort lontje, structureel tijdgebrek, mopperen tegen de kinderen, niet in beweging komen. Je merkt aan veel dingen dat je niet lekker in je vel zit. Dat is niet prettig. En daar wil je van af. Het zit je in de weg.
Dat vervelende gevoel gaat niet vanzelf weg. Daar moet je serieus mee aan de slag. Soms is het nodig om uit de dagelijkse sleur te komen en een (her)nieuwde start te maken om weer stevig achter jouw eigen stuur te zitten.

 

Herken dit gevoel en wil jij die (her)nieuwde start ook maken? Schrijf je in voor Wad Werkt Persoonlijk Leiderschapsreis en ga met ons mee naar Vlieland. Wil je meer weten? Kijk op www.wad-werkt.nl

Eric Doornik

Mijn uitgangspunt is ‘Oké zijn als kompas. Het kan en je mág’. Professionals die zijn vergeten wat zij ook al weer in de wereld wilden zetten, moedig ik aan om het beste uit zichzelf te halen.